Er worden sedert begin 2020 wegenwerken uitgevoerd in de grote omgeving van de winkel (aanleg gescheiden rioleringsstelsel).

Ondertussen is het meeste hersteld. De straten rond onze winkel zijn heraangelegd en berijdbaar, 

het totale project (fase III van de heraanleg overwelfde Ieperlee) nadert z'n voltooiing. 

Momenteel (oktober) is er enkel nog een werfzone ter hoogte van de Lombaardstraat (Oude Konijnstraat / Maagdenstraat)

Te voet en met de fiets raak je makkelijk tot bij de winkel! 

Met de auto raak je van de meeste kanten ook tot bij de winkel, mits her en der een omleidinkje. --> We danken de klanten die steeds de moeite doen om door de werken te raken.