Er worden wegenwerken uitgevoerd in de grote omgeving van de winkel (aanleg gescheiden rioleringsstelsel).

Daarvoor zijn de wegen en voetpaden her en der uitgebroken. 

Ondertussen zijn de straten rond de winkel heraangelegd en berijdbaar (lokaal verkeer). Ook nabij de Zone EcoDiscount vlotten de werken goed, maar je kan er niet overal door met de auto. 

Tegen het bouwverlof zullen de meeste straten in de omgeving definitief heraangelegd zijn.

Te voet en met de fiets raak je makkelijk tot bij de winkel! 

Met de auto kan je aanrijden via de Kiekenmarkt of Patersstraat, ook komende van de Post maar daar is het soms wat moeilijk. 

De Rijselpoort en Markt zijn weer open voor verkeer. Er wordt evenwel nog gewerkt aan de Rijselpoort zelf, dus beperkte hinder is mogelijk.

In de St.-Elisabethstraat zijn de grote werken aan de gang, daar kan je niet passeren.

- De werken aan de Kiekenmarkt / Seminariestraat / Patersstraat / Studentenstraat zijn zo goed als afgerond. 

- Er wordt oa nog gewerkt in de De Montstraat en Arsenaalstraat voorbij de Vestingen. 

   De St.-Elisabethstraat / OLV-straat / Lombaardstraat (deel richting Vestingen) / Arsenaalstraat / Schuttelaerestraat zijn onderbroken.

- omwille van de coronamaatregelen zijn de voetpaden eenrichting voor wandelaars..


- de recentste info vindt u op onze fb pagina https://www.facebook.com/ieperopslot

--> We danken de klanten die steeds de moeite doen om door de werken te raken.