Na meer dan een jaar werken zijn de 'collectorwerken fase 3' in de omgeving van de winkel afgewerkt.

Ondertussen is bobdebouwer begonnen op het Vandenpeereboomplein (de Leet) en wordt er momenteel gewerkt in Boter- en Rijselstraat. Er zijn ook her en der private werken aan de gang.

De winkel blijft zonder moeite bereikbaar maar er zijn een paar omleidingen.

--> We danken de klanten die steeds de moeite doen om door de werken te raken.