Er worden wegenwerken uitgevoerd nabij de winkel. (aanleg gescheiden rioleringsstelsel).

Daarvoor zijn de voetpaden her en der uitgebroken. Ondertussen zijn alle trottoirs in de omgeving van de winkel terug aangelegd.

Momenteel (half maart) is het makkelijkst om van de kant Patersstraat / Seminariestraat / Kiekenmarkt  te komen.

Zonder weerverlet zullen vermoedelijk einde maart de auto's weer normaal door kunnen.

UPDATE : de maatregelen voor COVID-19 verstoren de afwerking. Bekijk ook onze pagina hierover.


- Kom je met de auto, dan moet je in de omtrek van Esplanade of Zaalhof een plekje zoeken en het laatste stuk te voet. Soms moeilijke doorgang omdat de werken in die richting opschuiven.

- Voor afhaling/levering kan je ook de Patersstraat inrijden vanuit de Boterstraat. Er wordt enkel gewerkt vanaf de hoek van de Seminariestraat, dus het voorste stuk blijft toegankelijk (tijdelijk tweerichting voor plaatselijk verkeer dus)

- De werkers zorgen ervoor dat het aanrijden tot aan de Post zo goed als het kan mogelijk blijft.

- indien er werken aan de voordeur van de winkel de toegang bemoeilijken zullen we eventueel de deur opzij (groene deur in Studentenstraat) openstellen als voorlopige ingang.

- de werken aan de Kiekenmarkt / Seminariestraat zijn afgerond. Je kan daar oprijden vanuit de Boomgaardstraat, maar momenteel niet doorrijden richting Patersstraat.

- sedert 24/02 is het kruispunt Stationsstraat/Tempelstraat onderbroken, de de Stuersstraat werd tijdelijk omgedraaid, dus van het station mag je richting Boterstraat rijden.

- de recentste info vindt u op onze fb pagina https://www.facebook.com/ieperopslot

- we danken de klanten die de moeite doen om door de werken te raken.